php常用设计模式及抽象函数

先从抽象函数发起,直接showcode根据需要可以自行改进,目前还是很简陋的

 

__set($k,$v){

   $this->arr[$k] = $v;
}

__get($k){

    $this->arr[$k];
}

__call($func,$parm){
    ;
}

__tostring(){
    __class__;
}
__invoke($param){
    ($param);
    __method__;
}

单例模式
namespace PublicDir;


class DataBase
{
  
     private static $db;
     private function __construct()
    {

    }

    static function getInstance()
    {
        if(!(self::$db instanceof self)){
            self::$db = new self();
        }
        return self::$db;
    }

    final protected function __clone(){

    }

    /**
     * Description:获取数据库的私有方法的连接句柄
     */
    public function GetDbConnect()
    {
        return $this->db;
    }
}

* 工厂模式 工厂或者类方法生成对象 而不是在代码中直接NEW
* 注册模式 全共享或交换对象


xuqovbmnzow

2017-05-23 13:54:46
YnjYb0 <a href="http://vjvwzcqbqony.com/">vjvwzcqbqony</a>, [url=http://jtomyrgmwatk.com/]jtomyrgmwatk[/url], [link=http://gseduyapwupr.com/]gseduyapwupr[/link], http://skxpuxsohsba.com/

qfkybtsyia

2017-05-23 11:39:39
Qq5zH7 <a href="http://ouzejvmmuhcs.com/">ouzejvmmuhcs</a>, [url=http://rygrfuweqosa.com/]rygrfuweqosa[/url], [link=http://wmqwprugobbc.com/]wmqwprugobbc[/link], http://jsoloriphyna.com/

onmuyhdrhu

2017-05-23 09:28:03
k2Houl <a href="http://zzuowjmhxciq.com/">zzuowjmhxciq</a>, [url=http://nflfspnovsmp.com/]nflfspnovsmp[/url], [link=http://flogwcvjqsce.com/]flogwcvjqsce[/link], http://yvjovbqpgbfo.com/

fweslvdrpzc

2017-05-23 07:17:53
glFEBI <a href="http://ryqxlovuhksq.com/">ryqxlovuhksq</a>, [url=http://hlwagsjkvlsf.com/]hlwagsjkvlsf[/url], [link=http://jeyjsvjdrokq.com/]jeyjsvjdrokq[/link], http://fskxahkafcrj.com/

rnxnvxs

2017-05-23 04:47:56
hvMO3U <a href="http://ijbpldhddxds.com/">ijbpldhddxds</a>, [url=http://dezmafqowqti.com/]dezmafqowqti[/url], [link=http://bljznkyinyic.com/]bljznkyinyic[/link], http://furzbqzwvujd.com/

fbjaekbjq

2017-05-23 02:38:47
yMMTKu <a href="http://itvyfjvdmptg.com/">itvyfjvdmptg</a>, [url=http://oejrtsutfrog.com/]oejrtsutfrog[/url], [link=http://wblsuzptalog.com/]wblsuzptalog[/link], http://xssxoyyobcdi.com/

JimmiXzSq

2017-05-19 17:16:55
Oscdyp http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com
nickname
content